Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Đăng Long

Địa chỉ: 734/8 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP. HCM

Điện thoại: 0842415555 – 0933810828

Email: congtydanglong@gmail.com

Website: www.danglong.vn