Monthly Archive: Tháng Sáu 2016

Trailer K+ – Lupin Đệ Tam

Lupin Đệ Tam Lupin Đệ Tam là cháu của Arsène Lupin và được xem như tên trộm tài ba nhất thế giới. Cũng sở hữu biệt tài đánh cắp đồ vật quý giá như người ông, Lupin III thậm chí còn luôn thông báo cho khổ chủ trước đồ vật mà hắn định đánh cắp …
Select Language